Privacyverklaring

AVG Verklaring Dierenkliniek De Vossenbrink

Dierenkliniek De Vossenbrink, gevestigd Vossenbrinkweg 1H te Delden, is verantwoordelijk voor de verwerking van een aantal persoonsgegevens. Hoe dat gebeurt kunt u lezen in de onderstaande verklaring.

 

Contactgegevens

Als u gebruikt maakt van onze diensten hebben we een aantal persoonsgegevens van u nodig om op de juiste manier te kunnen werken en met u contact te houden. De gegevens die we nodig hebben zijn de volgende:

-voorletters en achternaam

-geslacht

-adresgegevens

-geboortedatum.

 

Waarom willen wij deze gegevens?

  • We willen u kunnen bereiken als uw dier bij ons blijft voor onderzoek en/of behandeling.
  • We willen u kunnen bellen of mailen voor het doorgeven van belangrijke informatie zoals uitslagen.
  • Zodat we op de juiste wijze het betalingsverkeer kunnen afwikkelen.
  • Om herinneringen, oproepen voor herhalingsvaccinaties en brieven met relevante informatie te kunnen sturen.
  • In het kader van de Wet en Regelgeving zijn we verplicht uw dossier 7 jaar te bewaren.

Uw gegevens zullen niet worden verkocht. Ze zullen uitsluitend aan derden verstrekt worden mocht daar een wettelijke plicht toe zijn of indien u daar gebaat bij bent. Bijvoorbeeld als uw dier doorgestuurd wordt naar een gespecialiseerde kliniek of als er onderzoek aangevraagd wordt bij een laboratorium. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht hebben wij een bewerkingsovereenkomst gesloten om de beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen.

 

Inzage

U heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren dan wel te verwijderen. Als u dat schriftelijk kenbaar maakt, zullen we binnen 14 dagen hierop reageren, zoals wettelijk is vastgelegd. Meer informatie hierover is te verkrijgen via de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Beveiliging

Dierenkliniek De Vossenbrink gaat op correcte wijze om met de door u verstrekte persoonsgegevens. De toegang tot deze gegevens is zodanig ingericht dat uitsluitend geautoriseerde medewerkers van de praktijk toegang hebben tot uw gegevens voor zover zij dit nodig hebben bij de uitoefening van hun functie.

 

Voor meer informatie:

contact@dkldevossenbrink.nl

074-3762261

De verwerkingsverantwoordelijke is drs. M.F.M. van der Meer.