Varkens

Onze praktijk werkt met plezier mee aan de gezondheid van het varken.
We werken met bedrijfsmatig gehouden varkens en hobby varkens.

Maandelijks bezoeken we de varkensbedrijven. Hierbij onderzoeken we het bedrijf, houden de preventieve zorg optimaal en als er een probleem speelt, dan pakken we dat samen met de varkenshouder aan en proberen we verbetering te brengen. Hierbij houden we niet alleen rekening met de gezondheid van het varken, maar ook met de volksgezondheid.
Daarnaast voeren we verschillende handelingen uit, zoals vaccineren, echoscopie, chirurgische ingrepen, verlossingen, ect.

Onze praktijk is IKB-waardig. Margriet van der Meer is erkend varkensdierenarts.
Ons registratienummer is: 550000.