Links

Ministerie van landbouw - www.minlnv.nl

Voedsel en waren autoriteit - www.vwa.nl

Productschappen vee, vlees en eieren - www.pve.nl

Gezondheidsdienst voor dieren - www.gddeventer.nl

Uiergezondheidscentrum Nederland - www.ugcn.nl

Integrale ketenbeheersing - www.ikbvarken.nl